BEZ POPLATKOV – Objednávky sú oslobodené od cla a budú doručené priamo k vašim dverám!
Natural Lashes

Zásady ochrany osobných údajov

Creative Media Agency je zapísaná v registri spracúvania osobných údajov pod č. 9876.

Aby sme mohli vybaviť objednávky, potrebujeme mená, fakturačné a doručovacie adresy, fakturačné údaje a platné telefónne číslo. Tieto informácie používame na spracovanie objednávky a na to, aby sme vás v prípade potreby mohli kontaktovať.

Ak vás budeme potrebovať kontaktovať, dostanete e-mail. Ak sa nám to nepodarí e-mailom, pokúsime sa vás kontaktovať telefonicky.

Akceptovaním obchodných podmienok súhlasíte so zaslaním potvrdenia o prijatí objednávky, ako aj ďalších informácií o stave objednávky.

Sú situácie, keď vás potrebujeme požiadať o dodatočné informácie (napríklad kvôli bezpečnostnej kontrole). Pokúsime sa vás pri ich zbere informovať o tom, ako ich mienime použiť.

Podľa požiadaviek zákona č. 677/2001 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov v znení neskorších predpisov a zákona č. 506/2004 o spracúvaní osobných údajov a ochrane súkromia v sektore elektronických komunikácií má Creative Media Agency povinnosť bezpečne a len na stanovené účely spravovať osobné údaje, ktoré nám poskytnete o vás, o vašom rodinnom príslušníkovi, resp. iná osoba. Účelom zberu údajov je potvrdenie objednávky.

Je potrebné, aby ste poskytli údaje, ktoré sú potrebné pre vybavenie objednávky. Vaše odmietnutie znemožňuje prijímať objednávky. Zaznamenané informácie sú určené výhradne pre použitie prevádzkovateľom.

Podľa zákona č. 677/2001 máte právo na prístup k údajom, právo na zásah, právo nebyť predmetom individuálneho rozhodnutia a právo obrátiť sa na súd. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a požiadať o vymazanie údajov. Na uplatnenie týchto práv môžete podať písomnú žiadosť s dátumom a podpísanú agentúre Creative Media Agency. Máte tiež právo obrátiť sa na súd.

Ak sú niektoré informácie o vás nesprávne, oznámte nám to čo najskôr.

Účty (súvisiace informácie) môže upravovať iba vlastník e-mailovej adresy (v prípade nesúkromných e-mailových adries, ako je user@yahoo.com, user@gmail.com atď.) a vlastník e-mailu. pošta alebo vlastník domény v prípade súkromných e-mailových adries (domény registrované fyzickými alebo právnickými osobami).

Tým, ktorí nakupujú pre právnické osoby, odporúčame používať súkromné adresy (napríklad office@numefirma.ro).